BESZÉD- ÉS NYELVI PROBLÉMÁK TURNER-SZINDRÓMÁBAN


*A magas, boltozatos szájpad (a száj felső része) azt jelenti, hogy néhány hangot különösen azokat, melyek pontos kapcsolatot igényelnek a nyelv és szájpad között (t, n, l, d ch, j) nehezebben képeznek

*A halláskárosodás azt jelentheti, hogy a gyermek tompán hallja a beszédhangokat, mintha víz alól szólnának, és ezeket a hangokat életlenül adhatja vissza.
*A halláskárosodás azt is jelentheti, hogy a gyermek nem hallja a halkabb és magasabb hangokat, mint az „s”. Ez az angol nyelvben akkor fontos, ha gyerek a többes számot tanulja (cow-cows), és a birtokos szerkezeteket (yours, Mummy's), vagy ahogy az igéket képezzük (I go, he goes).
*A kisebb üregek azt jelentik, hogy a gyereknek rendszeresen elzáródik az orra, és beszéde nazális, vagy „hűvös” lesz
*Az önbizalomhiány azt eredményezi, hogy a gyerek nem beszél sokat, és nagyon halk. Ezek a jelek halláskárosodásra is utalhatnak.
*A hallásproblémák azt is eredményezhetik, hogy a gyermek figyelmetlennek, vagy bomlasztónak tűnik az osztályteremben. Ugyanakkor ezeket a tüneteket egy hiperaktív/figyelemzavaros gyermeknél is észre lehet venni, akinek nincs halláskárosodása
*A gyermeknek gondjai lehetnek az olyan absztrakt nyelvi fogalmakkal mint az is/ szintén, mellett/amellett stb.

Mit tehetünk?*Ellenőrizzük rendszereresen az érzékszervi károsodásokat (szem/fül)
*Játszunk nagyon sok történetmesélős játékot, és bátorítsuk gyermekünket, hogy meséljen arról, hogy történt az iskolában stb. Adjunk kezdőlökést, ha elakad ; Értem. És utána?”
Robina Wason- TSSS kongresszus, 2003 október
*Az instrukcióknak rövidnek és világosnak kell lenniük. Idősebb gyermekekkel segítségül hívhatjuk írási-olvasási készségeiket.
*Segítsük a gyermeket, hogy saját tempójában olvashasson. Beszéljük meg a tanárral, ha unja az előírt anyagot.'
*Ha a gyermek ismétlődő kérdéseket tesz fel, biztosítsuk arról, hogy legjobb képességünk szerint, már válaszoltunk a kérdésre, és a válasz ugyanaz maradt. Ha még mindig úgy érzi, hogy nem kapta meg a szükséges információkat, segítsünk neki megtalálni azokat!
*Ha a gyermeknek kiváló verbális képességei vannak, akkor is hívjuk fel tanárai figyelmét, hogy munkája tervezésében és szervezésében segítséget igényelhet.
*Ha a gyermek beszéde nem folyékony játszunk „ mennyit tudsz említeni” játékokat
*Használjunk tárgyakat az olyan fogalmak megmagyarázásához mint az „első, középső, utolsó”
*Kérjük meg a gyermeket, hogy ismételje meg utasításainkat, és alakítsuk szokássá az utasítások ismétlését, önállóan anélkül, anélkül, hogy azzal kezdené: „szóval azt szeretnéd, hogy”
*Bátorítsuk a gyermeket arra, hogy fejlessze ki saját stratégiáit munkája szervezésére, segítsük ezek használatában, és kérjük meg tanárát, hogy segítse munkánkat.
*A gyermek ismétlődően kérdezheti ugyanazt az információt
*A gyermeknek gondjai lehetnek utasítások követésében, hacsak nem pontosan öntjük ezeket szavakba.
*A gyermeknek nehézségei lehetnek múltbéli események, történetek elmesélésben
*A gyermeknek nehézségei lehetnek a megfelelő szavak megtalálásában, ami bizonytalanná teheti beszédét.
*Néhány TS lánynak kitűnő olvasási és verbális érvelési készségei lehetnek, és átlag feletti szókincsük
*A TS lányok hajlamosak jobbak lenni verbális képességekben, mint praktikus készségekben
*A TS lányoknak nehéz válaszolni a testbeszédre, és az arckifejezésekre. Emiatt úgy tűnhet, hogy nem megfelelőek az interakciói.
*A TS lányok hajlamosak mindent nagyon szó szerint venni
*A téri tájékozódás problémái nehézkessé, és rendezetlenné teszi az írásbeli munkákat
*A TS lányok nehéznek találhatják munkájuk megtervezést, szervezését.

A FORDÍTÁS AZ AMERIKAI TURNER-SZINDRÓMA TÁRSASÁG (TURNER SYNDROME SOCIETY OF THE UNITED STATES) ENGEDÉLYÉVEL KÉSZÜLT
© 2018 Turner-Szindroma.hu