A társasági készség fejlesztésének elősegítéseÍrta: Dr. David Worling - dworling@childdevelopmentgroup.com
R, Pszich. Keleti-Parti Gyermek Fejlesztő Csoport, British Columbia, Vancouver (A kivonatot Dr. Worling dia-előadásából vettük át, engedéllyel).

„ A felnőttkori alkalmazkodás egyedüli és legjobb gyermekkori előmutatója nem az IQ szint, nem az iskolai jegyek és nem is az iskolai viselkedés, hanem az, hogy a gyermek mennyire képes jól kijönni a többi gyermekkel.” (Hartup, 1992.)

Azt, hogy „kijövünk másokkal” társadalmi kompetenciának hívják. A társadalmi kompetenciának ugyanolyan fontos alkotóeleme az empátia, a humor, a szemkontaktus, a nyelv (hangerő és hangosság, a beszéd mennyisége), a gesztikuláció és a közelség folyamatos és megfelelő alkalmazása, mint a társasági és újszerű helyzetek jeleinek értelmezése és az arckifejezések megértése – ezáltal a másik szándékénak vagy különféle érzelmeinek értelmezése.

A Turner-szindrómás lányoknak és családjaiknak meg kell tanítani a társasági kompetencia sok összetevőjét és az idők folyamán ezt a tudást meg kell erősíteni. Dr. Worling – többek között - a következő általános tanácsokkal szolgál a Turner-szindrómás lányok számára a társasági készségek fejlesztésére, melyek használatával azután fel tudják építeni társasági kompetenciájukat:

1) A kortársakkal való társasági kapcsolatok folyamatos gyengéd „erőltetése”. Ezen belül szükség van arra, hogy segítsünk leküzdeni azt a magas szintű szorongást, amit sok Turner-szindrómás lány megél a számára szokatlan helyzetekben; szükséges továbbá a társasági helyzetek folyamatos „kiközvetítése” a szülők vagy az iskola által.

2) Értelmet adni az érzelmeknek. Ennek során a felnőtt szóban kifejezi az érzéseit, szándékát vagy reakcióját egy adott helyzetben. Dr. Worling azt javasolja, hogy használjunk egy 1-10 skálát, hogy tisztábban meg tudjuk határozni azt a hangulatot/érzést, amit az arckifejezéssel vagy szóbeli jelekkel már kommunikáltunk. Például „mikor azt mondtad/csináltad, hogy **** (viselkedésforma leírása) mialatt én azt mondtam/csináltam, hogy ****, akkor 8-as szintű volt a haragom/megkönnyebbülésem/boldogságom, stb.”

3) Szerepjáték. Lehetőséget ad kislányunknak arra, hogy biztonságos környezetben, megítélés nélkül gyakorolhasson. A szerepjáték során felnagyíthatjuk a rossz döntéseket és segíthetünk neki feldolgozni a konstruktív visszajelzéseket azzal, hogy megbeszéljük, hogyan reagált és hogyan reagálhatott volna az adott helyzetre.

4) A szociális történetek használata segíti a gyerekeket abban, hogy kimondják és megválaszolják a ki, mit, hol és miért kérdéseket gondolataikkal és különböző helyzetekkel kapcsolatban az életükben. Ezzel kapcsolatban több információ található a www.thegraycentre.org weboldalon.

5) Kettesben és hármasban, felügyelettel. Ez a helyzet lehetőséget ad a közvetlen visszajelzésre/instrukcióra az olyan szituációkban, mikor lehetőség nyílik például azt gyakorolni, hogy „mindenkire sor kerül”, „megosztunk dolgokat másokkal”, stb. Kezdjük egy sikeres „kettessel” (a lányunk és egy kortársa) aztán dolgozzuk fel a hármasig (lányunk és két kortársa).

6) Gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás. A TS-es lányok a legjobban az ismétlésen, magoláson keresztül tanulnak.

7) Járjuk végig képzeletben a társasági eseményeket, még mielőtt megtörténnek. A végigsétálás közben folyamatosan oldjunk meg problémákat. Adjunk különböző választási lehetőségeket, és tanítsuk meg lányunknak, hogy mi várható és mi előre látható egy helyzetben és egyes reakciókban.

8) Értelmezzük a képernyőn látottakat. Videó nézés közben segítsük lányunkat abban, hogy megértse, mi zajlik a képernyőn azzal, hogy (időnként) megállítjuk a kazettát/DVD-t azért, hogy rákérdezzünk, mi is történik, vagy várhatóan mi fog történni.

megállítás/kérdés/lejátszás, megállítás/előre tekintés/lejátszás

9) Használjuk ki a színjátszó kör adta lehetőségeket. Nagyon jó módja ez annak, hogy fejlesszük az érzelmi kifejezőkészséget. Adott szöveget kell eljátszani, az alapján kell reagálni, sokszor olyan helyzetekben, mikor a dolog értelme nyilvánvaló és előre meg van írva. Mindenki számára élvezetes tevékenység!

Ezt a cikket Dr. David Worling engedélyével nyomtattuk ki, a Kanadai Turner-szindróma Társaságon keresztül.

Köszönjük a támogatásukat.
© 2014-2024 Turner-szindróma.hu